Shri Ram Stuti :श्री राम -स्तुति

Shri Ram Avtar Stuti श्री रामावतार-स्तुति  bhaye pragat kripala भए प्रगट कृपाला  Ram janam stuti राम जन्म स्तुति                              छन्द भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशिल्या हितकारी | हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी || लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध … Read more Shri Ram Stuti :श्री राम -स्तुति